Ana sayfa Haber AYDIN EMLAK SEKTÖRÜN DE ENDİŞE…

AYDIN EMLAK SEKTÖRÜN DE ENDİŞE…

97
0
PAYLAŞ

AYDIN EMLAK SEKTÖRÜDE ENDİŞE…

AYDIN- GÜNCEL HABER TV. (Hüseyin Çetinkaya) – Aydın’ın Didim ilçesin de 1/25000 ölçekli çevre düzeni planın hazırlanması emlak sektörünü endişelendirdi.
Büyükşehir kapsamına alınan Aydın’ın, İl Genel Meclisinin kapatılmasıyla, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığın 13.09.2018 tarihli ve 358 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan Aydın İli bütününe yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli İl Nazım İmar Planı Aydın emlak sektörünü endişelendirdi.
Dönemin Aydın İl Genel Meclisi üyeleri Ali Metin Akar ve Kenan Özcan tarafından Ağustos 2009 meclis toplantısı öncesi verilen 1/25000’lik İl Çevre Düzeni Planın hazırlanması ile ilgili yazılı önergesi üzerine İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun Aydın da belediye müşavir alanları dışında kalan alanları kapsadığı ve Aydın İl Genel Meclisi Ağustos 2009’da ayın ilk toplantısı, Aydın İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda Akan Evren’in başkanlığında 5 gündem maddesiyle toplanan il genel meclisi gündem maddelerinden biri olan İl Çevre Düzeni Planı’nın hazırlanması hususu görüşülüp oy çokluğuyla.karara bağlanmıştı.
Komisyon Başkanı Semra Konaklı, konuya ilişkin yaptığı konuşmada, daha önce Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan Aydın, Muğla, Denizli 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında, belediye mücavir alanları dışındaki alanların 1/25000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı yapılacak toplam alanın 801 bin 425 hektar olduğunu, Aydın’ın planlama çalışmalarına katkı sağlayacağını belirtmişti.
Konuya ilişkin Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamasın da, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığının 13.09.2018 tarihli ve 358 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan Aydın İli bütününe yönelik hazırlanan 1/25.000 Ölçekli İl Nazım İmar Planına ilişkin bir takım itirazların İl Müdürlüğümüze yapılması ve yerel basında yer alan çeşitli iddialar sebebiyle işbu açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.
3194 sayılı İmar Kanununun 6. maddesi uyarınca mekânsal planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından Mekânsal Strateji Planlarına uygun olarak; “Çevre Düzeni Planları” ve “İmar Planları” kademelerinden oluşur. Ayrıca imar planları, nazım imar planı ve uygulama imar planlarından meydana gelir ve her plan bir üst kademedeki plana uygun olarak hazırlanır.
3194 sayılı İmar Kanununun 4. maddesinde yer alan “Nazım İmar Planı” tanımı uyarınca, nazım imar planı, mevcut ise çevre düzeni planının genel ilke, hedef ve kararlarına uygun olarak hazırlanır.
İlimiz bütününü de kapsayan Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 05.07.2011 tarihinde onaylanmış ve 18.05.2012 tarihinde kesinleşmiştir. 2016 tarihli Çevre Düzeni Planı Değişikliği kapsamında; Söke İlçesi, Sarıkemer Mahallesinin güneyinde ve Didim İlçesi, Akyeniköy Mahallesinin doğusu ile güneydoğusunda bulunan alanlar için belirlenmiş olan “Kentsel Gelişme Alanı” arazi kullanım kararı kaldırılmıştır.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin (b) bendinde yer alan hükümler kapsamda, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığının 13.09.2018 tarihli ve 358 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanarak, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca Belediyenin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü ilan panosunda 28.09.2018 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmış olan Aydın İli bütününe yönelik hazırlanan 1/25.000 Ölçekli İl Nazım İmar Planında, Didim İlçesi, Akyeniköy Mahallesi civarında bulunan ve Çevre Düzeni Planı kapsamında “Orman Alanı”, “Tarım Arazisi” ve “Kentsel Yerleşik Alan” arazi kullanım kararı bulunan bazı alanlar için, “Tarım Alanı”, “Zeytinlik Alan” ve “Ekolojik Niteliği Korunacak Alan (ENK)” arazi kullanım kararları getirilmiştir.
Söz konusu 1/25.000 Ölçekli İl Nazım İmar Planının onaylanması sonucunda, arazi sahibi vatandaşların mağduriyetinin oluştuğu iddia edilen alanlar, yukarıda anılan 2016 tarihli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile “Kentsel Gelişme Alanı” arazi kullanım kararı kaldırılan alanlardan olmayıp, Çevre Düzeni Planında “Kentsel Yerleşik Alan” arazi kullanım kararı bulunmasına rağmen, Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 1/25.000 Ölçekli İl Nazım İmar Planında “Tarım Alanı”, “Zeytinlik Alan” ve aynı zamanda “Ekolojik Niteliği Korunacak Alan (ENK)” arazi kullanım kararı getirilen alanlardır.
1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102’nci maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin “Planların izlenmesi ve incelenmesi” başlıklı 35’inci maddesi kapsamında her ölçekteki planları inceleme yetkisi Bakanlığımızdadır.
Bakanlığımız Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü de söz konusu planı Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında incelemiş, tespit edilen hususları Büyükşehir Belediyesine bildirilmiş, plan hakkında yapılan tespitlere ilişkin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından ivedilikle işlem tesis edilmesini, yeni bir onay işlemi söz konusu olduğunda ise Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 4. ve 6. maddeleri uyarınca 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uygunluk açısından Bakanlığımız görüşünün sorulmasını istemiştir” ifadelerine yer verildi.
(HÇ.13OCAK2019)

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here